Staben

Menighedens stab består af både ansatte og frivillige medarbejdere. Staben udgør den daglige ledelse af menigheden, og fungerer som arbejdsfællesskab i forhold til at koordinere, planlægge og udføre aktiviteter i samarbejde med menighedens frivillige. Staben er også et vandringsfællesskab der sammen søger at gå meningsfyldt med Jesus. Stabsmedlemmer har hver især konkrete områder som de varetager.

Ansat stab

Henrik Nissen
Ledende præst

Kontortid:
tirsdag-fredag
kl. 9-16

+45 2513 6014
henrik@re-gen.dk

Charlotte Willer
Præst

Kontortid:
tirsdag-torsdag
kl.9-15

+45 61376068
charlotte@re-gen.dk

Stephen Sandoval
Pastoral medarbejder

+45 2267 7522
stephen@re-gen.dk

Leif Kildegaard
Pedel

+45 4018 5871
pedel@re-gen.dk

 

For udleje af bygning, skriv mail til: udleje@re-gen.dk

Vedr. administration, skriv mail til: administrator@re-gen.dk

 

Frivillig stab

Den frivillige stab er en samling af engagerede mennesker, der fast giver en dag om ugen til kirken. Stabsmedlemmer har hver især konkrete områder som de varetager.

Scott Tuminello
Connect Kbh, Alpha og Sammen om Amager

scott@re-gen.dk

Anne-Sofie Nissen
Regen NV

fie@re-gen.dk

Karen Olsen
Medlemmer og bogføring

karen@re-gen.dk

Casey Tuminello
Grafisk

casey@re-gen.dk

Heine Bøgsted
Økonomi og administration

heine@re-gen.dk

VIL DU VÆRE MED?

Kunne du tænke dig at joine denne dejlige gruppe mennesker, så kontakt Charlotte Willer (charlotte@re-gen.dk) og få en uforpligtende snak om, hvad du kunne have lyst til at bidrage med, eller hvilket team der mangler lige en som dig i øjeblikket! Du kan også altid tage fat i en fra staben og høre mere! Der er altid plads til flere, og vi vil elske af byde dig velkommen i staben.

Menighedsråd

Menighedsrådet er menighedens overordnede strategiske ledelse. Menighedsrådet har til opgave at drøfte og tage beslutninger omkring menighedens liv, økonomi og ansatte. Menighedsrådet arbejder tæt sammen med staben, som den daglige ledelse.

Jesper Kjøller
Formand

jesper@re-gen.dk

Sabrina Vestergaard
Næstformand

sabrina@re-gen.dk

Heine Frost Bøgsted
Økonomiansvarlig

heine@re-gen.dk

Henrik Nissen
Ledende præst

henrik@re-gen.dk

Marie Bay
Medlem

marie@re-gen.dk

Josefine Sarkez
Medlem

josefine@re-gen.dk

Jeanette Schultz
Medlem

jeanette@re-gen.dk